Kerstavonddienst

24 december 2022, 19.45 uur
Martinikerk

Thema

’Vertrouwen’

Op zaterdag 24 december om 19.45 uur wordt de jaarlijkse Kerstavonddienst gehouden. U kunt deze dienst ook volgen via kerkdienstgemist.nl.
Vanaf ongeveer 19.35 uur kunt u aansluiten.

Voorgangers:

  • ds. Dick Mak – Tehuisgemeente
  • ds. Wim-Kees van Slooten Jeruzalemkerk
  • C’rienke Antuma Oosterkerk
  • Lydia de Kok-Meeuse Martinikerk

Medewerking aan deze dienst wordt verleend door het Gereformeerd Groninger mannenkoor, het geheel onder leiding van Karel Stegeman.
Orgel – Janny de Vries
Trompet – Joost Hettinga

De deurcollecte in deze dienst is bestemd voor Stichting INLIA

De stichting is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA is een landelijke organisatie, opgericht en gevestigd in de stad Groningen.

In de praktijk
Afgelopen zomer zijn er in de Nieuwe Kerk in de binnenstad en in Het Pand in de Korrewegwijk opvangplekken gerealiseerd voor de opvang van vluchtelingen. Voor hen was geen slaapplek in Ter Apel. Op zaterdag 27 augustus kwam de oproep van INLIA om plekken beschikbaar te stellen, op maandag 29 augustus werden de eerste vluchtelingen opgevangen. Dit duurde tot en met 10 september.

Gedurende deze periode hebben ruim 30 vluchtelingen een tijdelijke veilige plek gevonden waar ruimte voor ze was om even op adem te komen. Een heel team van vrijwilligers heeft geholpen bij het realiseren van deze opvang. Dit doen ze op veel verschillende plekken door heel Nederland.

Met uw bijdrage kunnen we in 2023 nog meer asielzoekers en vluchtelingen bijstaan. Dank u wel!

U kunt aan de collecte deelnemen door middel van:

  • Overmaken op IBAN-rekeningnr: NL08RABO0641134894 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen; Omschrijving: MKKERST
  • de Scipio- of GIVT-app (voor bezoekers die hiermee bekend zijn)
  • Tikkie via deze link of door met uw mobiele telefoon de QR-code op deze pagina te scannen

Deze posters kunt u downloaden, uitprinten en voor uw raam hangen, of op andere manieren verspreiden. Ook kunt u de uitgebreide flyer downloaden en doorsturen naar familie, vrienden e.a.

Namens de Kerstavonddienstcommissie van de deelnemende kerkgenootschappen wensen we u gezegende Kerstdagen toe