Zondag 14 augustus

Ochtenddienst – 09.30 uur

In deze dienst gaat dominee H. Poot voor. Het orgel wordt bespeeld door Sietze de Vries. 

Orde van dienst

 • Intochtslied: Psalm 27: 2
 • Stil Gebed, Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 9: 1 en 5
 • Wetslezing
 • Zingen: Lied 512: 1,2,3,4 en 5
 • Gebed
 • Kindermoment, Kinderlied NLB 534
 • Schriftlezing: Efeziërs 1 : 1 – 14 (HSV)
 • Zingen: Lied 275: 1,2 en 3
 • Prediking
 • Zingen: Psalm 79: 5
 • Collecte
 • Dankgebed en Voorbeden
 • Zingen: Lied 117 a
 • Zegen 

Avonddienst – 19.00 uur

In deze dienst gaat dominee Huib Marchand voor. Het orgel wordt bespeeld door Johan Smit.

Orde van dienst

 • Intochtslied 209:1,2,3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Lied 91a:1,2
 • Gebed om de verlichting met de H.Geest
 • Schriftlezing Numeri 13:17—33
 • Psalm 106:1, 11
 • Schriftlezing Numeri 14:1-10
 • Psalm 106:12, 21,22
 • Verkondiging Numeri 13:23 en 33  Reuzen en druiven
 • Lied 542:1,2,3,4
 • Dankgebed en voorbede voor de nood van de wereld
 • Collecte           
 • Lied 867:1,2
 • Zegen