Kerkdiensten zondag 29 januari

Ochtenddienst – 9.30 uur

Viering Heilig Avondmaal

In deze dienst gaat ds. G. Timmer voor. Sietze de Vries bespeelt het orgel.

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen door de dienstdoend ouderling
 • Intochtslied: 273: 1, 2 en 3 (Loof God die zegent al wat leeft)
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied 273: 4 en 5 (Loof God, want Hij spreekt onze taal)
 • Wetlezing: Romeinen 12: 9-21 (NBV)
 • Lied: Psalm 133: 1 (Zie toch hoe goed)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderlied: Alles wordt nieuw deel 2 lied 5 (Mozes moeder zingt)
 • Kindermoment over de geboorte van Mozes
 • Schriftlezing: Romeinen 13: 8-14 (NBV)
 • Lied: 315: 1 en 2 (Heb dank o God van alle leven)
 • Verkondiging “Langere dagen”
 • Lied: Psalm 130: 3 en 4 (Ik heb mijn hoop gevestigd)
 • Viering van het avondmaal:
  • Dominee gaat naar de liturgietafel
  • Dominee leest de onderwijzing bij het Avondmaal
  • Gebed
  • Nodiging
  • Gemeenteleden zoeken een plek in de kring.
  • Diaken brengen brood en wijn rond.
  • Dominee breekt het brood – we eten allemaal
  • Dominee schenkt de wijn – we drinken allemaal
  • Woorden van dankzegging na de maaltijd
  • Iedereen gaat terug naar zijn of haar plaats
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Slotlied: 758: 1 en 3 (Bij ’t steken der bazuinen)
 • Zegen

Avonddienst – 19.00 uur

Voortzetting & Dankzegging Heilig Avondmaal

In deze dienst gaat ds. M.F. van Binnendijk voor. Janny Knol-De Vries bespeelt het orgel.
Locatie: Martinikerk

 • Orgelspel
 • Afkondigingen
 • Intochtslied Psalm 105 : 15 en 18
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 116 : 1 en 6
 • Voortzetting Viering Heilig Avondmaal en Dankzegging
  • Lezen Tweede Deel Formulier met aansluitend gebed
  • Zingen bij toebereiding Gezang 374 : 1, 5 en 6
  • Lezing na de viering 2 Korinthe 9 : 10 – 15 (HSV)
  • Zingen Gezang 381 : 1, 5 en 6
  • Afsluiting Tafel met stil dankgebed
  • Dankzegging met aansluitend gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing Markus 6 : 30 – 44 (HSV)
 • Zingen Gezang 383 : 1, 2 en 3
 • Verkondiging Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen.
 • Zingen Gezang 383 : 4 en 5 (mag eventueel op de melodie van Gezang 57B in F grote terts; anders 57A)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Psalm 43 : 3 en 4
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Zingen Psalm 86 : 4 en 5
 • Zegen met gezongen ‘Amen’
 • Orgelspel