Kerkdiensten zondag 4 juni

Ochtenddienst – 9.30 uur

In deze dienst gaat onze wijkpredikant ds. Pieter Versloot voor. Stef Tuinstra bespeelt het orgel.

“God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven” Prediker 3:11

 • Orgel praeludium: Improvisatie over NLB 705
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Zingen: Psalm 90a : 1-6
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 1: 1-3
 • Gebodstekst
 • Zingen: NLB 704:3
 • Gebed
 • Kinderlied NLB 218:1,3,5
 • Kindermoment
 • Zingen: NLB 846 : 1,2
 • Schriftlezing: Prediker 3 : 1-15
 • Zingen: NLB 204: 1
 • Preek
 • Zingen: NLB 848: 1-5
 • Gebeden
  • Dankgebed
  • Voorbeden
  • Stil gebed
  • Gezamenlijk uitgesproken Onze Vader
 • Toelichting collecten
 • Collecten
 • Zingen: NLB 845: 1-3 (Melodie psalm 86)
 • Zending en zegen
 • Orgel postludium: Georg Böhm (1661-1733) – Allein Gott in der Höh sei Ehr

Internationale dienst – 17.00 uur

In deze dienst gaan ds. Tirtsa Liefting en Jonan Monroy voor. Johan Smit bespeelt het orgel.

Wist je dat de orde van dienst ook in onze Scipio app te vinden is, en dat je daar, ook als je geen lid bent van de wijkgemeente, aan de collectedoelen kunt geven? Klik op de knop voor meer informatie!