Zondag 27 november

Informatie verouderd?

Treft u hieronder nog (deels) oude informatie over eerdere diensten? Geen zorgen, deze gegevens worden vóór de aankomende diensten bijgewerkt (N.B. en dat valt dus niet noodzakelijk samen met het moment waarop de nieuwsbrief wordt verzonden).

Ochtenddienst – 09.30 uur

In deze dienst gaat proponent B. Coster voor. Het orgel wordt bespeeld door Sietze de Vries.

In deze dienst gedenken we zuster Gini de Poel die afgelopen woensdagavond overleed.

 • Afkondigingen ouderling van dienst
 • Naomi Boonstra steekt de eerste adventskaars aan
 • Intochtslied – Lied 315
 • Votum + groet
 • Liedboek 302
 • Lezing van de geboden
 • Psalm 145: 1, 3
 • Gebed om opening van Woord
 • Kinderlied: Komt als kind in onze nacht
 • Kindermoment: Ik kan niet wachten
 • Schriftlezingen
  • Psalm 8
  • Matteüs 8: 19-20
 • Psalm 8: 1, 2, 5
 • Prediking Matteüs 8: 19-20
 • Lied 494
 • Gedachtenis zr. Gien de Poel
 • Lied 913 vers 1 en 4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Dienst der offeranden
 • Slotlied – Lied 415
 • Zegen
 • Amen

Woordzoekersdienst – 19.00 uur

In deze dienst gaat dr. Th.A.W. van der Louw voor. Het orgel wordt bespeeld door fam. Knol-De Vries.
Locatie: Martinikerk

 • Aanvangslied 433:1, 3, 5 (Kom tot ons, de wereld wacht)
 • Votum en groet
 • Lied 17:2, 3 (Gehoorzaam aan uw heilig woord)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezingen
  • Jesaja 52:13-53:5
  • Marcus 8:27-33
 • Lied 642:5, 6, 7 (De donkere weg die hij betrad)
 • Preek
 • Lied 941:1, 2, 3, 4 (Waarom moest ik uw stem verstaan)
 • Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Lied 653:1, 2 (U kennen, uit en tot U leven)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Slotlied 653: 4, 7 (Gij zijt het licht…)
 • Zegen

Projectlied ‘Komt als kind in onze nacht’ liedtekst

In een wereld, soms zo duister,
Wordt al eeuwenlang gewacht,
Op een nieuwe morgen – luister,
Hoor je ’t lied al door de nacht?
God belooft een nieuwe wereld,
Al ons wachten wordt beloond.
Hij zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.

Refrein:
Gloria, Gloria
God zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht. (2x)

Bladmuziek Projectlied