Zondag 25 september

Ochtenddienst – 09.30 uur

In deze dienst gaat dominee Pieter Versloot voor. Het orgel wordt bespeeld door Stef Tuinstra. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

Thema van de dienst is: De wijsheid van God

Orde van dienst

 • Praeludium: Improvisatie over Psalm 65: 2, 5
 • Welkom
 • Zingen: Psalm 65: 2, 5
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 287 1, 4, 5
 • Gebed
 • Kindermoment
  • Kinderlied NLB 166b vers 1 en 5
  • Verhaal Jozef en zijn broers n.a.v. Genesis 44:18 – 45:15
 • Lezing uit het Oude Testament: Prediker 2: 12-26
 • Zingen: NLB 848: 1-3
 • Lezing het Nieuwe Testament: 1 Korintiërs 1: 30 -2:5
 • Zingen: NLB 848: 4, 5
 • Preek
 • NLB 376: 4, 5
 • Onderwijs over het heilig Avondmaal
 • Geloofsbelijdenis (staande) gezongen: NLB 340b
 • Gebed
 • Zingen: NLB 672 4, 5
 • Nodiging
 • Bediening heilig Avondmaal
 • Musica sub communione: Joh. Seb. Bach – Allein Gott in der Höh sei ehr (BWV 663)
 • Lofprijzing
 • Zingen: Psalm 111: 3, 5
 • Tijdens naspel komen kinderen terug
 • Gebeden
 • Onze Vader (gezamenlijk uitgesproken)
 • Toelichting collecten door diaken
 • Collecten
 • Slotlied: NLB 754: 1, 3
 • Zending en zegen, beantwoord met een gezamenlijk gezongen “Amen” (staande)
 • Postludium: Fuga in C-Dur (BWV 547)

Woordzoekersdienst – 19.00 uur

In deze dienst gaat dominee J.A. van den Berg voor. Het orgel wordt bespeeld door de familie Knol-De Vries.

Orde van dienst

 • Afkondigingen door de dienstdoende ouderling
 • Psalm 8: 1, 2, 3
 • Votum en Groet
 • Lied 381: 1, 2
 • Inzettingswoorden Heilig Avondmaal
 • Nodiging
 • Viering
 • Lied 381: 6
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing Lucas 3:21 – 4:2a
 • Lied 538: 1 en 4
 • Prediking
 • Lied 800: 1, 2, 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 90: 1 en 8
 • Dankgebed en voorbeden
 • Dienst der offeranden (tijdens het voorspel van het slotlied)
 • Lied 834
 • Zegen (met gezongen ‘Amen’)