Kerkdiensten zondag 10 december

Tweede adventsdienst – 9.30 uur

In deze dienst gaat prof. dr. G.H. Van Kooten voor. Sietze de Vries bespeelt het orgel.

Thema: ‘Advent 2023—Wij zijn terug in de geschiedenis, met Christus’

 • Zingen Intochtslied Psalm 24:1 en 4
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen Psalm 24:5
 • Wetslezing, Galaten 5:22–6:10
 • Zingen lied 441:1 en 5 ‘Hoe zal ik U ontvangen …’
 • Gebed
 • Kinderlied & kindermoment
 • Schriftlezing Galaten 3:23–4:10
 • Zingen lied 653: 1, 3 en 6 ‘U kennen, uit en tot U leven’
 • Preek
 • Orgelspel J.S. Bach, ‘Nun komm der Heiden Heiland’
 • Zingen lied 433 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’
 • Dankgebed
 • Slotlied 445 ‘De nacht is haast ten einde’

  Projectlied “Een nieuw begin” | Bijbel Basics 2023

  Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht,
  een prachtig mooi plan dat geen mens had verwacht.
  Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin
  wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin.

  Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed,
  de zoon van Maria, die Israël redt.
  Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind
  dat liefde komt brengen en kwaad overwint.

  Psalmenvespers – 17.00 uur

  In deze dienst gaat ds. H.C. Marchand voor. Familie Knol-De Vries bespeelt het orgel. Het Martinikerkkoor onder leiding van Marijke van Zanten-Broers zingt.

  Wist je dat de orde van dienst ook in onze Scipio app te vinden is, en dat je daar, ook als je geen lid bent van de wijkgemeente, aan de collectedoelen kunt geven? Klik op de knop voor meer informatie!