Uitbreiding maatregelen: afgelasting kerkdiensten tot en met 1 juni

Zoals op 23 maart 2020 door het kabinet bekend is gemaakt zijn alle bijeenkomsten en evenementen tot en met 1 juni verboden.

De PKN, en in navolging ook onze kerkenraad, heeft daarom besloten om alle zondagse diensten en doordeweekse bijeenkomsten tot en met 1 juni te laten vervallen. Er wordt zoveel mogelijk getracht digitale kerkdiensten mogelijk te maken. U leest daarover in latere edities van de nieuwsbrief meer. 

Heeft u vragen over een geplande activiteit, of wilt u weten of iets al dan niet doorgaat? Mail gerust even naar communicatie@wijkgemeente-martinikerk.nl. 

Informeert u, voor zover dat voor u mogelijk is, ook gemeenteleden waarvan u weet dat ze niet zijn aangehaakt op deze nieuwsbrief? Alvast bedankt!