Zendingsbussen april: Stichting Messias belijdende Joden

De opbrengst van de zendingsbussen gaat deze maand naar Stichting Messias belijdende Joden. Hun visie is vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messias belijdende Joden met hun gebeden en gaven te steunen. Zij willen christelijke gemeenten wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messias belijdende Joden bevorderen. De stichting wil hen ook steunen tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten. Zij ondersteunen vele diaconale projecten, o.a. met het steunen van gemeenten en voorgangers, hulptransporten en gaarkeukens.

Namens het diaconaal team van harte bij u aanbevolen.