Zendingsbussen mei: SDOK

De opbrengst van de zendingsbussen deze maand is voor de Stichting de Ondergrondse Kerk. SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Zij werken vanuit hun geloof in Jezus Christus en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. Wereldwijd worden christenen achtergesteld, gevangen gezet, mishandeld of vermoord vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK staat naast vervolgde christenen met praktische hulp en bemoediging. Ook kinderen die, omdat ze christenen zijn, niet welkom op de plaatselijke school. SDOK maakt het mogelijk dat de kinderen toch onderwijs kunnen volgen. Ook roepen zij christenen op tot verbondenheid en gebed en zij inspireren de kerk in Nederland. Van harte aanbevolen namens het diaconaal team.