Zendingsbussen november: IZB

De IZB staat voor zending in Nederland d.m.v. onder andere Missionaire projecten, IZB Focus, gemeente stichtingen – pioniersplekken b.v. Het Pand. Campingevangelisatie Dabar en toerusting.